Bawal Umihi Dito!

I really feel the urgency and the necessity to post this wacky bit of fact from Pinoy Big Brother:

Big Brother to Keanna: BAWAL UMIHI SA GARDEN

keanna.jpg …Big Brother informed Keanna that peeing in the garden is strictly prohibited. “Bawal bastuhin ang kabahayan ko. Sa susunod na umihi ka sa garden, bibigyan na kita ng kaukulang parusa. pagkatandaan mo yun,” Kuya stressed to Keanna.

The Kilabot ng Senado, immediately apologized for her mistake. “Sorry lang po ako sa inyo nakakahiya. Parang naisip ko kasi noong time na yun kaming dalawa lang at nasa bakuran ko lang kami nag-uusap. Normal lang kasi akin na kapag ihing-ihi na talaga ako, pArang umiihi na lang ako diyan sa ano (tabi tabi). Natawa ako sa ginawa ako.”

Big Brother also reminded Keanna that nothing escapes his vigilant eyes; he sees everything that happens inside the house. “Alalahanin mo Keanna na lahat ng bahagi ng aking bahay ay nakikita. lahat ng nangyayari sa bahay nakikita ko.” “Ay nakikita po ba?” Keanna quickly replied.

Gawd.

1 Comment so far

  1. Clair (unregistered) on March 2nd, 2006 @ 10:56 am

    Hahahhaa. Kasi naman si Keanna eh XD But good grief I had a laugh!Terms of use | Privacy Policy | Content: Creative Commons | Site and Design © 2009 | Metroblogging ® and Metblogs ® are registered trademarks of Bode Media, Inc.