Erap Now in Sandigan Bayan

DSC00101.JPG

Erap: Not guilty of Perjury. Acquitted.

Erap: Guilty of Plunder. Jinggoy: Not guilty of Plunder.

2 Comments so far

  1. joseph (unregistered) on September 13th, 2007 @ 9:50 am

    wala namang ibang choice ang sandiganbayan, guilty lang ang pwede nilang maging verdict. napakalaking kahihiyan sa buong mundo kung maging not guilty ang verdict, biruin mo pinaalis, inalipusta, tinanggal sa pwesto ang isang presidente n wala palang kasalanan. so anong choice nila buong pilipinas ang mapahiya especially chief justice davide and the whole government of GMA o si joseph estrada nalang. kailangan may mag suffer at nagkataon si erap yun.


  2. hammieko (unregistered) on September 13th, 2007 @ 10:47 am

    Dapat lang guilty. Hindi sa anti-erap ako anti- gloria rin ako. Halos lahat na nasa government nagtratrabaho magnananakaw sa kaban ng bayan.Terms of use | Privacy Policy | Content: Creative Commons | Site and Design © 2009 | Metroblogging ® and Metblogs ® are registered trademarks of Bode Media, Inc.